Polityka cookies

Preambuła

Niniejsza Polityka określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika, gromadzonych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Meiboku 名木.

I. DEFINICJE

1. Administrator – oznacza FREEDOM HANNA MALAWSKA siedzibą we Wrocławiu, 52-230, ul. Skibowa 61, posiadającą NIP 8992091931 oraz REGON 932678195.

2. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym podmiot zarejestrowany w Serwisie, jak i podmiot niezarejestrowany i korzystający z Serwisu.

3. Dane osobowe – oznacza informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w sposób bezpośredni lub pośredni, poprzez identyfikator taki jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

4. Przetwarzanie danych osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych.

5. Udostępnienie danych Zaufanym Partnerom – udzielenie dostępu do danych zaufanym partnerom Administratora oraz przetwarzanie danych osobowych w celach handlowych, marketingowych

6. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

7. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

8. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

9. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.meiboku.pl

10. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

11. Profilowanie – oznacza zespół zautomatyzowanych operacji Przetwarzania danych podejmowanych przez Administratora lub jego Zaufanych Partnerów w celu dostosowania wyświetlanych treści do preferencji Użytkownika. Profilowanie nie prowadzi do podejmowania decyzji wobec Użytkownika lub wywołania określonych skutków prawnych w zakresie jego praw i obowiązków.

12. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIE

1. Administrator może wykorzystywać Cookies Własne w następujących celach:

a) Konfiguracji serwisu:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

b) Uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w serwisie

utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiającej w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiającej w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d) Zapamiętania lokalizacji Użytkownika

poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e) Analiz i badań oraz audytu oglądalności

tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

f) Świadczenia usług reklamowych

dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

g) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu

2. Administrator w ramach usług może wykorzystywać także tzw. Cookies Zewnętrzne. Cookies Zewnętrzne pochodzą od Zaufanych Partnerów Administratora, którzy pozyskują przedmiotowe pliki cookies w wyniku aktywności Użytkownika w Internecie związanej z działalnością tych Zaufanych Partnerów. Cookies Zewnętrzne wysyłane przez te podmioty mają poprawić skuteczność prezentowania Użytkownikowi reklam, które odpowiadają jego aktywności online. Cookies Zewnętrzne mogą zostać zapisane na urządzeniu Użytkownika także w trakcie wizyty na stronie Serwisu dzięki czemu zbierane są na przykład informacje o oglądanych lub zakupionych produktach. Administrator możę wykorzystywać przede wszystkim wymienione niżej Cookies Zewnętrzne, które mogą być wykorzystywane w szczególności w następujących celach:

a) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]

www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]

Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]

KissMetrics [administrator cookies: Space Pencil, Inc. z siedzibą w USA]

c) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

Sieć reklamowa [administrator cookies: Internetowy Dom Mediowy net S.A z siedzibą w Warszawie]

RTB House [administrator cookies: RTB House S.A. z siedzibą w Warszawie], https://www.rtbhouse.com/pl/privacy/

d) zalogowania do Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:

Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

e) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]

plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

IV. PROFILOWANIE

1. Na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, Administrator dokonuje czynności Profilowania dzięki czemu zyskuje możliwość filtrowania ogólnej dostępnej treści w sposób przyjazny dla Użytkownika. Analiza aktywności Użytkownika, w szczególności przeglądanych treści oraz innych zachowań w ramach Serwisu pozwala na określenie preferencji Użytkownika w sposób umożliwiający odpowiednie filtrowanie oferty Administratora.

2. Czynności Profilowania w żadnym przypadku nie prowadzą do ograniczenia dostępności oferty dla Użytkownika a zmierzają jedynie do nadania większego priorytetu treściom którymi Użytkownik może być potencjalnie bardziej zainteresowany. Takie działania mogą pozwolić Administratorowi także na przygotowanie dla Użytkownika indywidualnej i spersonalizowanej oferty promocyjnej, która nie będzie dostępna dla innych Użytkowników.

3. Czynności Profilowania pozwalają Administratorowi w szczególności na:

a) tworzenie profilu spersonalizowanych reklam,

b) tworzenie profilu spersonalizowanych treści,

c) wybór spersonalizowanych reklam,

d) wybór spersonalizowanych treści,

e) pomiar wydajności reklam,

f) pomiar wydajności treści.

4. Należy pamiętać, że brak zgody na przetwarzanie plików cookies nie powoduje ograniczenia wyświetlanych reklam. W takiej sytuacji Użytkownik otrzyma dokładnie taką samą ilość reklam, które jednak wyświetlone zostaną w sposób losowy w oderwaniu od ewentualnych preferencji, zainteresowań i potrzeb Użytkownika.

V. MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Ustawienia przeglądarki internetowej zawierają także informacje o czasie ich przechowywania.

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

a) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

b) Safari: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/

c) Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en

d) Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

e) Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

VI. BEZPIECZEŃSTWO

1. Administrator dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych przez Użytkowników danych osobowych, w czasie korzystania z Serwisu, podejmując w tym celu wszelkie niezbędne działania.

2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny.

3. Administrator zapewnia, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i osoby, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia lub udostępnienia danych.

4. Administrator podejmuje niezbędne działania, by podmioty z nim współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

5. Administrator wprowadził szyfrowanie danych, w celu zminimalizowania skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

6. Użytkownik powinien dbać o poufność utworzonego przez siebie loginu i hasła, nie udostępniając ich osobom trzecim. Administrator zaleca wylogowanie się przez Użytkownika po zakończeniu korzystania z Serwisu.