Zwroty

Prawo do odstąpienia od umowy

  1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 30 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować FREEDOM HANNA MALAWSKA siedzibą we Wrocławiu, 52-230, ul. Skibowa 61, sklep@meiboku.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysyłając pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
  3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia towaru, nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy towar zwrotny. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w transakcji. W przypadku płatności kartą upominkową, zwrotu dokonamy na kartę upominkową.
  2. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni

Adres do zwrotu towaru

Sklep internetowy Meiboku 名木 / Wrocław, 52-230, ul. Skibowa 61 / tel. +48 501660966 / e-mail : sklep@meiboku.pl